top of page

Hva er NLP og hvordan fungerer det?

Foggy Waters

NLP – Nevro Lingvistisk Programmering

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, følelser, oppfatninger, overbevisninger, eller essensielle verdier.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP bruker ens selvbilde og innstilling til å skape forandringer og fremme vekst. Hvis en person føler seg hjelpeløs eller fastlåst i forhold til et tema eller situasjon, kan vedkommende slutte å lete etter løsninger. Hvis han eller hun derimot lærer å se situasjonen og sin egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelig.

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP

 • skape de forandringene du vil ha

 • oppdage hva du virkelig vil

 • bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker

 • bli god til å sette deg mål

 • finne motivasjonen og livsgleden din

 • kommunisere så du blir forstått

 • skape nye adferdsstrategier

 • løse indre konflikter og frigjøre ressurser

 • få motivasjon og entusiasme

 • skape selvtillit

 • gi slipp på angst og andre uønskede følelser

 • få tilgang til dine egne ressurser – ditt potensial

 • lage mål – og nå dem

 • bli venn med deg selv

 • personlig vekst

"Skjønnheten kommer innenfra. En leter ofte ute etter det en har inne!"

Kilde: Meta Resource

bottom of page